För att försäkra oss att våra Springrar förblir trevliga, öppna hundar,
som är en tillgång för familjen och för arbete,
rekommenderar Springerklubben att hundarnas jaktliga egenskaper testas
genom att delta på Funktionsbeskrivning.

Dessa kan anordnas av Din uppfödare.
Detta görs när hunden är mellan 6 månader och 1 år.

När hunden är över 1 år rekommenderar vi MH.
En mentaltest som anordnas av oss i lokalavdelningen eller SBKs lokalklubbar.
Behöver du, som uppfödare, stöd med att själv anordna Funktionsbeskrivning eller MH?
Kanske vill du ha en valpkull testad?