Springerklubben Gävle - Dala
är en lokal klubb till Svenska Springerklubben
som verkar inom Gävle och Daladistriktet
Vårt uppdrag är att främja aveln av Engelsk Springer Spaniel.
En avel som fokuserar på en god exteriör, en sund mentalitet och
att Springern behåller sina jaktliga egenskaper.

Vad gör vi?
Vi samarbetar med uppfödare av Engelsk Springer Spaniel.
Vi anordnar Utställning.
Vi anordnar föreläsningar.
Vi anordnar Mentaltester och Funktionsbeskrivningar.
Vi stöttar enskilda och grupper i träning av deras Springer Spaniels.

Välkommen

Vill du bli medlem?........

Som medlem i Springerklubben får Du:
- delta på aktiviteter/kurser anordnade av oss
- tillgång till Avelskommittén
- Springertidningen som utkommer 4ggr/år

SK har rullande medlemskap ( 1 års medlemskap fr.o.m. inbetalningsdatum)
Fullbetalande medlem: 295:-
Familjemedlem: 50:-
Valpköparmedlem: 100:-
(uppfödaren anmäler sina valpköpare)
För medlemmar boende utanför Sverige är priset 350 :- sk/år.

Vid nyanmälan: anmäl till Helene Björkman tel: +46 (0) 70-3113165 eller på mail: helene@barecho.com
Namn, adress, telefonnummer – både hem och mobil om det finns.
Samt mailadress och ev. kennelnamn.

Vill du tillhöra en annan lokalavdelning än den du bor i så meddela även det.
Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK:s Bankgiro 847-4181 med referens:
medlemsavgift, namn och adress.