Springerklubben Gävle - Dala
är en lokal klubb till Svenska Springerklubben
som verkar inom Gävle och Daladistriktet
Vårt uppdrag är att främja aveln av Engelsk Springer Spaniel.
En avel som fokuserar på en god exteriör, en sund mentalitet och
att Springern behåller sina jaktliga egenskaper.

Vad gör vi?
Vi samarbetar med uppfödare av Engelsk Springer Spaniel.
Vi anordnar Utställning.
Vi anordnar föreläsningar.
Vi anordnar Mentaltester och Funktionsbeskrivningar.
Vi stöttar enskilda och grupper i träning av deras Springer Spaniels.

Välkommen