Engelsk Springer Spaniel (ESS) är en jakthund.
Dess uppgift är att SÖKA upp viltet, STÖTA upp det och sedan APPORTERA skjutet vilt.
Detta kan ske både på land och i vatten.
Främst används ESS vid fågeljakt men också vid småviltsjakt.
Dessutom kan en springer vara mycket duktig vid rådjursjakt
     
  Om intresse finns anordnar Springerklubben Gävle-Dala olika jaktkurser, även för de som inte är intresserad av att jaga själva.
Det är viktigt för oss alla som älskar Springern att dess jaktegenskaper bibehålls i aveln.
Springerklubben Gävle-Dala ordnar också viltspårskurser. Dessa kurser är mycket uppskattade och Springern är en suverän spårhund.