Varsågod. En salig blandning av bilder från förr. Troligtvis mest från 1990-91. Bilderna är numrerade (men inte i ordningsföljd).. Känner du igen dig själv eller någon av hundarna så skicka ett mail till bosseohajja@spray.se. Då kan vi komplettera med namn. Ange bildens nummer i mailen.
 
53.
54.
 
51.
52.
 
49.
50.
 
47.
48.
 
45.
46.
 
43.
44.
 
42.
 
40.
41.
 
39.
 
37.
38.
 
36.
 
35.
 
32.
34.
 
33.
 
28.
31
 
30
 
29.
 
27.
 
26.
28.
 
25.
 
 
23.
24.
 
22.
 
19.
21.
 
20 .
 
18.
 
16.
 
15.
 
13.
 
14.
17.
 
11.
12.
 
9.
10.
 
7.
8.
 
5.
6.
 
3.
4.
 
1.
2.